22 lutego 2021

Formularz zgłoszeniowy (klasa II)

Imię i nazwisko dziecka:*
Nazwa szkoły:
Imię i nazwisko nauczyciela
Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka:*
Adres zamieszkania opiekuna prawnego dziecka:*
Adres email opiekuna prawnego dziecka:*
Telefon opiekuna prawnego dziecka:*
Krótki opis zdjecia (co znajduje się na zdjęciu)*

Podpisz zdjęcie pracy imieniem i nazwiskiem autora i dołącz do formularza klikając poniżej
(dozwolone formaty zdjęcia: jpg, jpeg, png, gif. Maks. rozmiar do 2 MB). Zmniejsz zdjęcie jeśli jest za duże: (kliknij tutaj)

Dodaj zdjęcie (podpisz zdjęcie: imię_nazwisko uczestnika)*
Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu*

Zapoznaj się z regulaminem (kliknij tutaj)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)*