10 lipca 2020

Formularz zgłoszeniowy

Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Tel.:
Dodaj zdjęcie (podpisz zdjęcie: imię_nazwisko uczestnika)*

(max. wielkość 5 mb; formaty zdjęć: jpg, jpeg, png, gif)
Zmniejsz zdjęcie jeśli jest za duże: (kliknij tutaj)

Krótki opis zdjecia (co znajduje się na zdjęciu)*
Chcę otrzymać pamiątkowe dyplomy dla dziecka:*

Zobacz dyplom (kliknij tutaj)

Podaj ilość dyplomów:

Podaj adres do wysyłki dyplomów:

Ulica:
Nr budynku/mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu*

Zapoznaj się z regulaminem (kliknij tutaj)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)*