#NaszaFlagaPL

Ogólnopolski konkurs plastyczny
dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

O konkursie:

 • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
 • Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw.
 • Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki elektroniczne. Prace nie mogą być grupowe.
 • Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu koniecznie przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy. Pracy nie zgłasza nauczyciel.
 • Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 5 maja 2024 r.
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: naszaflaga.pl.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Nagrody:

W każdej kategorii:
I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 500 zł

Do pobrania:

plakat
regulamin

Faq (najczęściej zadawane pytania)

Kontakt:

kontakt@naszaflaga.pl

 


Tematy prac konkursowych

 1. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja lub jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja.
 2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny oraz jej dziedzictwa kulturowego (tradycja, zwyczaje miasta, regionu, województwa).
 3. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920 r.).
 4. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.
Prace będą przyjmowane do 5 maja 2024 r.