Flaga – używany na lądzie znak rozpoznawczy o płacie prostokątnym. W Polsce flaga państwowa posiada  dwa pasy poziome o równej szerokości, białym u góry i czerwonym u dołu, o proporcjach 5:8.

Flaga państwowa z godłem –  ma dwa poziome pasy (biały u góry, czerwony na dole) oraz herb Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany obecnie godłem państwowym RP, pośrodku białego pasa. Flaga państwowa z godłem może być używana jedynie przez polskie przedstawicielstwa i misje (również wojskowe) za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty portów, lotniska i lądowiska cywilne oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicą.

Barwy narodowe różnią się tym od flagi państwowej RP, że nie mają określonych proporcji (mogą być dowolnej długości i szerokości, trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa).

Zasady eksponowania flagi:

 • Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej flaga państwowa RP ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. W sytuacji gdy eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP wciąga się na maszt jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
 • Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
 • Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
 • Flaga eksponowana publicznie musi być czysta i mieć czytelne barwy, nie może być pomięta, postrzępiona, wyblakła.
 • Flaga może pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli ma pozostać dłużej musi być odpowiednio oświetlona.
 • W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP jest podniesiona do połowy masztu. Na stojący maszt wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy jego wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.
 • Nie powinno się podnosić i wywieszać flagi w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
 • W czasie bardzo silnego wiatru, burzy, śnieżycy flagę należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
 • Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
 • Na fladze państwowej nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków (powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe – aby nie naruszać zasad taki transparent może być w barwach narodowych, ale nie może to być flaga o proporcji 5:8)
 • Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub bandery jej niepubliczne spalenie. Można również godnie zniszczyć flagę przez rozdzielenie barw. 

Flaga na masztach – na maszcie wolno umieszczać tylko jedną flagę. W grupie flag wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość (wysokość) i być umieszczone na równej wysokości. Szerokość flagi  na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6 wysokości masztu lub większa niż 1/5 wysokości masztu.

Flaga na drzewcach – każdy obywatel RP ma prawo wywiesić flagę państwową na swoim domu, również w oknie lub na balkonie swojego mieszkania. Szerokość flagi na drzewcu nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca lub większa niż 1/2 tej długości. Można umieścić drzewce: 

 • w uchwycie pod kątem ok. 45 stopni do ściany budynku
 • poziomo na balkonie lub w oknie

Podczas świąt narodowych gospodarze domów wywieszają flagi państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nad wejściem do  budynku lub obok wejścia, na wysokości górnej framugi drzwi wejściowych.


Źródła:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483) w art. 28 określa symbole narodowe: godło, barwy i hymn.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 625) reguluje szczegółowe kwestie dotyczące symboli narodowych.

D. Dziewulak, Etykieta flagowa,
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B3C402A865AD63C3C1257656002592D5/$file/Analiza_%20BAS_2009_22.pdf