Skarbiec Dobrego Wychowania to fundusz stypendialny wspierający działania młodzieży, która przez realizację programu wychowawczego, rozwija swoje pasje i zainteresowania, zdobywa wiedzę i umiejętności, aby w przyszłości służyć naszej Ojczyźnie. Stypendia otrzymują dzieci i młodzież, wychowankowie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Realizowany przez fundację program formacyjno-wychowawczy skierowany do młodzieży, ma na celu jak najlepiej przygotować młodych ludzi do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Wszystkie nasze działania opieramy na ideałach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Dzięki funduszowi Skarbiec Dobrego Wychowania:

• Wypłacamy comiesięczne stypendia dla najzdolniejszych wychowanków.
• Realizujemy trzy programy stypendialne poprzez teatr, telewizję i kształcenie liderów młodzieżowych.
• Kształcimy wykwalifikowaną kadrę wychowawców i specjalistów realizującą misję dobrego wychowania młodego pokolenia.
• Utrzymujemy ośrodki wychowawcze na terenie Lubelszczyzny, w których realizujemy nasz program dla kilkuset młodych ludzi.

POMAGAJ Z NAMI ZDOLNEJ MŁODZIEŻY!

Prosimy o wsparcie funduszu stypendialnego Skarbiec Dobrego Wychowania!

Ofiaruj 30 zł i pomóż utrzymać fundusz stypendialny Skarbiec Dobrego Wychowani. Twoje 30 zł pomoże nam pokryć koszty wszystkich planowanych stypendiów do końca 2020 roku.

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ?

1. Szybki przelew elektroniczny:

Wpłać darowiznę

2. Darowizny można również przekazywać na konto
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:
64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Z tytułem: “Flaga – Skarbiec Dobrego Wychowania – ilość flag

Dziękujemy za wsparcie naszych podopiecznych.
Zespół Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

W przypadku pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt pod nr. tel. 512 440 046
lub darowizna@fsd.lublin.pl


Wpłata darowizny na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i sprawozdawczych o wykorzystaniu przekazanych środków oraz w celach promocyjnych. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w każdej chwili telefonicznie (nr tel. 512 440 046), drogą elektroniczną (darowizna@fsd.lublin.pl) lub listownie (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin).